Mérnöki Kamarai Konzultáció

A Magyar Mérnöki Kamara egyik alapvető feladata a jogalkotásban való közreműködés. Ez a felelős munka nélkülözhetetlen a mérnökök érdekeinek védelme és a magas minőségű mérnöki szolgáltatások feltételeinek biztosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a kamara olyan törvények, kormányrendeletek és kormányzati döntések előkészítésében is közreműködjön, amilyen például a közbeszerzési törvény vagy az építésügy jövőjének megújítása.

Hasonlóan fontos a kamarai részvétel a sokak által „1032-es”- ként ismert, az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I.30.) Korm. határozat célkitűzéseinek megvalósításában. A Kormány által meghatározott feladatok fő felelőse – és koordinátora – a Miniszterelnökség, több feladatért azonban más miniszterek is felelősséget viselnek. A határozatban rögzített határidők a teljesítendő feladatokhoz mérten rendkívül rövidek, a legtávolabbi határidő 2015. június 30.