1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat

Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat szövege elolvasható a következő címen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173990.288837

A kormányhatározat az alábbi feladatokat határozza meg. A feladatokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében vázlatosan jelezzük és csoportosítottuk az alábbiak szerint, zárójelben megjelölve a kormányhatározat szerinti eredeti sorszámot:

Eljárások egyszerűsítése

 • az ügyintézés egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele az építésügyi igazgatás területén – a lakossági építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt tartva (1.);
 • az egyablakos e-építésügy részletes koncepciója és megvalósításának költség- és ütemterve kidolgozása, valamint javaslatok kialakítása a kivitelezés átlátható egységes nyomon követésének feltételeire, ennek költségvetésére és ütemtervére (6.);
 • az építésügyi hatósági eljárásban az állami végrehajtás lehetőségének, szervezeti és forrás lehetőségeinek vizsgálata (5.);
 • a települések külterületein való építkezés lehetőségeinek felülvizsgálata, különös tekintettel a sajátos területhasználatokra (8.);

Tervezés

 • a tervező építészeti tevékenysége szerepének, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása és egyértelműsítése (2.);
 • építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre, illetve azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozás rendezése (3.);
 • a tervpályázati rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és költségtakarékosabbá tételének, valamint az építészeti tervek minőség alapú kiválasztásának érdekében az építészeti tervek minőség alapú beszerzési rendszerének átalakítása (12.);

Beruházás, beszerzés, kivitelezés

 • az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében egységes módszertan kialakítása a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására, továbbá az építési beruházások minőségének biztosítására vonatkozó eljárási szabályok felülvizsgálata (4);
 • az elfogadott közbeszerzési koncepció figyelembevételével a tervezésre, az építésre és a kivitelezésre irányuló szakma-specifikus eljárási szabályelemek kidolgozása (11.);
 • az állami tulajdonú középület állomány kataszterének elkészítése, valamint a középület-felújítási programmal való összekapcsolása (16.);

Településrendezés, területrendezés

 • a településrendezési tervek rugalmasabbá tétele érdekében módosítani kell a vonatkozó eljárási szabályokat (7.);
 • korszerű értékalapú, gazdaságélénkítő területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervezési szakmai koncepció, valamint a többszintű tervezési és nyilvántartási módszertan kidolgozása (9);
 • a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervezési rendszere új módszertanának kidolgozása, a Balaton kiemelt üdülőkörzet tervrendszerének kialakítása (10);

Főépítészi és tervtanácsi rendszer

 • az egységes, országot lefedő főépítészi és tervtanácsi rendszer megteremtésének érdekében a főépítészi struktúra és jogállás, valamint a tervtanácsi hierarchia országos szintű egységesítése, a főépítészi tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata (13.);

Építészetpolitika, szemléletformálás

 • a Magyar Építészeti Tanács felállítása, feladat- és hatáskörének meghatározása, tagsági összetételének, céljainak és működési rendjének szabályozása (14.);
 • a Nemzeti Építészetpolitika kidolgozása (15.);
 • a minőségi épített környezet javítása érdekében szemléletformáló és oktatási programok bevezetése az óvodától a felsőoktatásig, a megvalósítás időtartamának és ütemtervének kialakítása (17.).